Images from the booklet 'NU' , Klein verhaal over herinnering en liefde, made for the exhibition 'Brakke Boeken'
 
   

Brak Boek is een ‘boek’ dat door een of meerdere kunstenaars wordt gemaakt op ongebonden en doordachte wijze. Een wijze waarop het boek tot kunst wordt verheven. Niet alleen de inhoud, maar ook het object zelf wordt door verschillende kunst-uitingen tot zicht / beeld / uitdrukking gebracht. Materialen van karton tot vloerbedekking of
multi-media kunnen hiervoor worden gebruikt. Brak mag betekenen dat het rammelt, 
maar toch weer niet...

Brakke boeken zijn handgemaakte boeken die inhoudelijke en uiterlijke kunstzinnige waarde hebben. (Low- Budget) kunstenaarsboekjes waarvan de waarde moet zitten in de kwaliteit van de inhoud en/of de manier van maken. – uniek, degelijkheid, mooi, lelijk, Fijne Hebbedingetjes. Als ruwe diamanten, verfijnd, on-ogelijk en sparkelend, maar anders.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van het boekje 'NU' zijn nog enkele exemplaren te koop, voor 15 Euro krijgt u het thuisgezonden.
Een mapje met links een envelop met vier foto's en rechts een klein tekst boekje

nu stijgen de jaren,
die in alle hoeken en gaten
genesteld waren, op
en dwarrelen zachtjes, zonbeschenen, neer.

 
  Fragment uit 'NU', tekst Machiel Swillens

 

Mail: moswillens(ad) gmail.com